Det pågår en mängd projekt där syftet är att sammanställa och publicera vilka familjer och släkter som bott på gårdar, byar och socknar i Sverige. En vanlig arbetsform är att en hembygds- eller släktförening driver ett projekt där familjerna registreras i någon form av lokal databas. Publiceringen sker oftast i form av medlemsblad eller årshäften med familjesammanställningar per gård eller by inom socknen. Vanligt är också att då den pappersmässiga publiceringen är klar så framställs även en CD-skiva till försäljning som omfattar alla familjer i hela socknen.
Som läget är idag är det tyvärr mycket ovanligt att familjeregistren läggs ut på avgiftsfria sidor på nätet. Vill man använda sig av någon av de fria släktforskningssidorna på nätet blir man oftast hänvisad till avskrifter av kyrkoböcker eller någon av de tusentals släktträd som enskilda släktforskare publicerat. Det kan vara mycket svårt att hitta fram till rätt avskrift eller antavla om man söker i Google på sökbegrepp som ”sockennamn” och ”antavla”. Bättre då att använda sig av Palmeståls söksida ”Svenska avskrifter” eller Anders Bergs ”Personsökaren” som snabbt hittar relevanta avskrifter respektive antavlor för en viss socken. Räkna med att Palmestål och Bergs söksidor är lättare att använda än Google men tänk på att de inte uppdateras lika frekvent och att de därmed inte är helt kompletta. De som är medlemmar i DIS kan utnyttja Disbyt för att där få fram namn och hemsida till forskare som sänt in antavlor inom eftersökt socken. Forskareförteckningen på Rötter kan också vara värdefull om man använder sökfunktionen och söker på namnet på socknen.
Nedan redovisas de största privata persondatabaserna jag funnit och som antingen ingår i Disbyt eller som har en avgiftsfri hemsida och har någon form av regionalt tema. Storleken på databaserna är angiven enligt uppgift på hemsidan eller uppskattad av undertecknad. Hör gärna av er till undertecknad om ni har kompletteringar till uppgifterna nedan.

Antal anor i databasen
Disbyt Namn, forskningsområde Webbadress
200 000 Jan Eurenius, Arbrå (Y) http://worldconnect.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?db=janeur
100 000 Alf Nilsson, Ångermanland http://www.alfnilsson.nu/
100 000 Bo Lindwall, Östergötland http://www.genealogi.se/erik.htm
90 000 Kenneth Larsson, Magnskog (S) http://www.mangskog.se/
50 000 Christer Åkesson, Skåne
50 000 Per-Arne Nyberg, Södemanland
50 000 Torsten Ståhl, Ringarum, Kättilstad http://web.telia.com/~u96008369
40 000 Sigvard Bokinge, Slätthög (G)
40 000 Britt-Marie Lundell, Nora, Lindesberg (T)
40 000 Kaj Larsson, Värmland
40 000 Astrid Westerman, Öland
40 000 Hans Lidhall, Torsby (O)
40 000 Jan Granholm, Tuna, Attmar (Y)
40 000 Mikael Östman, Högsjö (Y) http://www.abc.se/~m9172/
36 000 Rolf Berlin, Morlanda (O) http://www.morlanda.se
30 000 Annika Lindqvist, Indal (Y) http://www.lindqvists.net/
30 000 Christer Wikström, Västerbotten http://www.cweden.com/genealogy/cw/cw.html
30 000 Per Sundin, Ångermanland
30 000 Rose-Mari Hansson, Halland
25 000 Bo Lindkvist, Skåne http://www.bossebus.eu/phpGedView/
25 000 Rolf Eknefeldt, Angered (O) http://web.comhem.se/~u22219232
25 000 Per Hambrunger, Hamrånge (X) http://web.telia.com/~u19322981/hhh.htm

Rolf Berlin / 2007-12-30
elev på släktforskningskursen http://www.student.itn.liu.se/kursmaterial/TN/D/ETE299/