Namn: Roland Stenman
Datum: Onsdag den 25 oktober 2006 11.38
Meddelande: Jag får börja med att tacka dig för allt jobb du har lagt ned på släktforskningen. Det har underlättat mycket för många av oss som inte haft tid, ork eller lust att själva ta fram materialet. – Jag är förresten släkt med dig på långt håll,i ca 7:e led.
Två av våra anmödrar var systrar (på Gullholmen). På min sida hette hon Kersti Nilsdotter och på din Johanna(?). Kersti fick bl.a. dottern Kristina, som gifte sig med Johannes “Vräget” Jacobsson (den s.k. “Vrägesläkta”). Han i sin tur var min mormors morfar. – Har varit inne på Släktdata och kopplat ihop Malmön/Gullholmen och bland annat funnit att min mor Signe och min far Erik var “fjärmänningar”. Etc, etc.

Mvh Roland Stenman, Trollhättan
stenman.roland @ telia.com